Thứ Hai , 20 Tháng Chín 2021
Tin HOT

Thẻ Lưu trữ: Biện pháp phòng chống COVID-19

Biện pháp phòng chống COVID-19 (bệnh vi-rút corona)

Biện pháp phòng chống COVID-19 (bệnh vi-rút corona). Bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh bằng cách tìm hiểu thông tin và thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp. Làm theo khuyến cáo của cơ quan y tế địa phương.     Để ngăn chặn COVID-19 lây lan, hãy: Thường xuyên rửa tay. Dùng xà phòng …

Đọc tiếp