Tin HOT

Thẻ Lưu trữ: Bóng cười

Bóng cười – cần sớm đưa vào danh mục chất ma túy

Bóng cười - cần sớm đưa vào danh mục chất ma túy

Bóng cười – cần sớm đưa vào danh mục chất ma túy Để giải quyết triệt để mối nguy hại từ “bóng cười”. Theo các chuyên gia, cần xác định thực trạng sử dụng “bóng cười” và các chất hướng thần mới ở trong nước. Tham khảo quy định của Ban Kiểm soát ma túy quốc tế (INCB) và các ...

Đọc tiếp