fbpx

Tags

Các chất gây nghiện tồn tại bao lâu trong cơ thể trong bao lâu?

Các chất gây nghiện tồn tại bao lâu trong cơ thể?

Các chất gây nghiện khác nhau mất khoảng thời gian khác nhau để ngấm và tan hoàn toàn trong cơ thể. Chính vì vậy, mỗi cách giám định khác nhau sẽ cho kết quả với tỉ lệ chính xác khác nhau. 1. Chất gây nghiện 1.1. Chất gây nghiện là gì? Các chất gây nghiện nói chung là bất kỳ chất …

Đọc tiếp

Xét nghiệm máu phát hiện các chất gây nghiện

Xét nghiệm máu phát hiện các chất gây nghiện

Ma tuý hay bất kỳ chất gây nghiện, chất kích thích nào khi đi vào cơ thể cũng tạo thành một trong các thành phần của máu. Vì vậy xét nghiệm máu có thể phát hiện các chất gây nghiện. Với mỗi chất gây nghiện khác nhau, thời gian tồn tại trong máu khác nhau sẽ cho kết quả xét …

Đọc tiếp