Browsing: Cần sa tác hại ra sao

Cần sa và tác hại đến não bộ ra sao?. Việc sử dụng cần sa ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng não – cụ thể là các bộ phận của não chịu trách nhiệm ghi nhớ, học tập, chú ý, ra quyết định, phối hợp, cảm xúc và thời gian phản ứng. Cần sa còn có thể được gọi là cỏ, tài mà, bồ đà hoặc dope dùng để chỉ hoa, lá, thân và hạt khô của cây cần sa. Cây cần sa chứa hơn 100 hợp chất (hoặc cannabinoids). Các hợp chất này bao gồm tetrahydrocannabinol (THC), là chất làm suy giảm hoặc thay đổi tâm trí.