Thứ Hai , 20 Tháng Chín 2021
Tin HOT

Thẻ Lưu trữ: cắt cơn giải độc

Cai cắt cơn ma túy và giải độc là gì?

Nhận biết người nghiện ma túy qua đặc điểm tâm - sinh lý

Cai cắt cơn ma túy và giải độc là quá trình từ bỏ sử dụng một chất ma túy mà một người nào đó đã bị lệ thuộc, một phương pháp điều trị nhằm hạn chế tối đa hội chứng cai và phản ứng nguy hại. Mặc dù thuật ngữ ‘detoxification’ đúng nghĩa là loại bỏ các ảnh hưởng độc …

Đọc tiếp