chất gây nghiện là gì? | Thuốc Cai Ma Túy & Chống Tái Nghiện

Tags

Xét nghiệm máu, nước tiểu, tóc, nước bọt có thể phát hiện các chất gây nghiện nào?

Xét nghiệm máu, nước tiểu, tóc, nước bọt có thể phát hiện các chất gây nghiện nào?

Người ta thường sử dụng các phương thức xét nghiệm như: xét nghiệm máu, nước tiểu, tóc… để phát hiện tất cả các loại chất gây nghiện cũng như thành phần gây nghiện tồn tại trong cơ thể người trong một khoảng thời gian nhất định. 1. Chất gây nghiện là gì? Chất gây nghiện nói chung là bất kỳ ...

Đọc tiếp