Tin HOT

Thẻ Lưu trữ: đặc điểm người nghiện ma túy

Nhận biết người nghiện ma túy qua đặc điểm tâm – sinh lý

Nhận biết người nghiện ma túy qua đặc tâm, sinh lý

Nhận biết người nghiện ma túy: Nắm vững “Đặc điểm tâm sinh lý và kỹ năng tiếp cận với người nghiện ma túy” là một công việc rất cần thiết. Nhằm trang bị cho chúng ta kiến thức cũng như các kỹ năng khi tiếp cận. Hoặc làm công tác cai nghiện ma túy tại các cơ sở chữa bệnh, ...

Đọc tiếp