Thứ Hai , 20 Tháng Chín 2021
Tin HOT

Thẻ Lưu trữ: Điều trị bằng Methadone

Methadone thay thế ma túy ai nên điều trị?

Methadone thay thế ma túy ai nên điều trị?

Methadone thay thế ma túy ai nên điều trị? Lưu ý: Các yêu cầu về pháp lý qui định việc cho phép tham gia điều trị duy trì bằng Methadone có thể khác nhau ở từng quốc gia và thay đổi theo thời gian. Hướng dẫn này nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về lâm sàng điều trị duy …

Đọc tiếp