Browsing: dùng ma túy

Trong số những người sử dụng trái phép chất ma túy, có khoảng 60% người sử dụng ma túy lần đầu tiên có độ tuổi từ 15 tuổi đến 25 tuổi. Đặc biệt, với sự xuất hiện ngày càng phổ biến, đa dạng về chủng loại của ma túy tổng hợp. Nhiều trẻ em trong độ tuổi từ 13-14 tuổi đã sử dụng ma túy. Đây là “hồi chuông” cảnh báo về sự nguy hiểm của ma túy đối với thế hệ trẻ học sinh, sinh viên.