Tin HOT

Thẻ Lưu trữ: giai đoạn sớm của HIV

Triệu chứng HIV giai đoạn sớm, biểu hiện của việc nhiễm HIV

Triệu chứng HIV giai đoạn sớm

Triệu chứng HIV giai đoạn sớm, biểu hiện của việc nhiễm HIV Sau khi nghi ngờ hay tiếp xúc với nguồn lây bệnh, người bệnh sẽ xuất hiện những biểu hiện của việc nhiễm HIV. Bệnh được phát hiện sớm việc điều trị mang lại những lợi ích cho bản thân người bệnh, gia đình và cho cộng đồng. 1. ...

Đọc tiếp