Tin HOT

Thẻ Lưu trữ: HIV dương tính

Thế nào là HIV dương tính?

Làm xét nghiệm HIV sớm để chẩn đoán bệnh

Thế nào là HIV dương tính? Kết quả xét nghiệm HIV dương tính (Positive) nghĩa là bạn đã bị nhiễm HIV. Trường hợp kết quả dương tính đúng với thực tế người bệnh đã nhiễm HIV gọi là dương tính thật sự. Một số trường hợp kết quả dương tính giả nghĩa là bạn không bị nhiễm HIV. 1. Mục ...

Đọc tiếp