Browsing: Hồng phiến có hại hơn cocain

Hồng phiến có hại hơn heroin và cocain?. Hồng phiến, tên khoa học là Methamphetamine. Theo các nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Brookhaven ở Upton, New York, hồng phiến có thể làm tổn thương não nhiều hơn heroin, rượu hay cocain.
Theo các nhà nghiên cứu, người sử dụng hồng phiến có thể bị rối loạn trí nhớ và phối hợp động tác, thậm chí là sau 11 tháng ngừng thuốc.