Browsing: Kỹ năng phòng chống ma túy

Kỹ năng Phòng chống ma túy học đường: Thiếu và yếu. Ở Việt Nam, chưa có trường học nào trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng phòng chống ma túy.
Trước thực trạng đáng báo động hiện nay về ma túy học đường. Đã đến lúc chúng ta cần nhìn lại về phương pháp giáo dục phòng chống ma túy tại các trường học, một trong những nơi đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng chống ma túy học đường.

Dẫn đến việc các em dễ bị dụ dỗ vào con đường sử dụng ma túy, đánh mất chính tương lai bản thân mình. Để có thể trang bị cho các em những kỹ năng phòng, chống ma túy, trong Bộ tài liệu “Kỹ năng phòng, chống ma túy cho học sinh trung học phổ thông” đã đưa ra những kỹ năng cần thiết sau đây.