fbpx

Tags

Các chất gây nghiện tồn tại bao lâu trong cơ thể trong bao lâu?

Các chất gây nghiện tồn tại bao lâu trong cơ thể?

Các chất gây nghiện khác nhau mất khoảng thời gian khác nhau để ngấm và tan hoàn toàn trong cơ thể. Chính vì vậy, mỗi cách giám định khác nhau sẽ cho kết quả với tỉ lệ chính xác khác nhau. 1. Chất gây nghiện 1.1. Chất gây nghiện là gì? Các chất gây nghiện nói chung là bất kỳ chất …

Đọc tiếp