fbpx

Tags

Đánh giá mức độ nghiện ma túy nhẹ hay nặng bằng thang điểm

Cai ma túy tại nhà: Tư vấn cai nghiện, khám bệnh từ xa

Đánh giá mức độ nghiện ma túy: nghiện nhẹ, nghiện trung bình và nghiện nặng. Phân độ nặng nhẹ của cơn nghiện ma túy   1.  Mệt mỏi rã rời : 1 điểm 2.  Hay ngáp : 1 điểm 3.  Chảy nước mắt : 1 điểm 4.  Xuất mồ hôi : 1 điểm 5.  Tiêu chảy : 1 điểm 6.  …

Đọc tiếp