Tin HOT

Thẻ Lưu trữ: người hồi gia

Đi cai nghiện ma túy và cẩm nang gia đình hồi gia

Hướng dẫn tự cai cắt cơn ma túy tại nhà bằng thuốc cai ma túy tây sơn

Đi cai nghiện ma túy trong trường cai nghiện một thời gian và giờ đây, con em của quí vị đang trong giai đoạn chuẩn bị để tái hoà nhập với cộng đồng. Đó là niềm vui và thành quả không chỉ của riêng người hồi gia mà còn là niềm vui và hạnh phúc lớn lao của tất cả ...

Đọc tiếp