Browsing: Nguồn gốc virus

HIV là viết tắt của từ gì?
HIV (Human Immunodeficiency Virus) – tên gọi của một loại virus gây suy giảm miễn dịch. HIV làm cho cơ thể người mất dần sức đề kháng với các vi sinh vật gây bệnh. Tạo ra các nhiễm trùng cơ hội và tạo điều kiện phát triển ung thư cũng như nhiều bệnh lý nguy hiểm khác.