Thứ Hai , 20 Tháng Chín 2021
Tin HOT

Thẻ Lưu trữ: Những điều cần biết về Ma tuý

Xét nghiệm ma túy trong tóc cho kết quả chính xác cao nhất

Xét nghiệm ma túy trong tóc: Những điều cần biết

Xét nghiệm ma túy trong tóc cho kết quả chính xác cao nhất. Tóc là một trong những mẫu giám định trong xét nghiệm ma tuý. Tóc được nuôi đương bằng máu và các thành phần đưa vào cơ thể tồn tại trong tóc lâu hơn trong máu nên xét nghiệm ma túy trong tóc có thể nói là khả …

Đọc tiếp