Tin HOT

Thẻ Lưu trữ: phòng chống bệnh truyền nhiễm

Bệnh truyền nhiễm, cách phòng chống và điều trị bệnh

Bệnh truyền nhiễm là gì?

Bệnh truyền nhiễm, cách phòng chống và điều trị bệnh: Khi đã mắc các bệnh truyền nhiễm, cơ thể người bệnh sẽ có đáp ứng miễn dịch dịch thể và đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào. Đó được gọi là quá trình tạo thành miễn dịch. Tùy theo loại bệnh và cơ thể người mà miễn dịch …

Đọc tiếp