Tin HOT

Thẻ Lưu trữ: Phòng chống ma túy

Phòng chống ma túy và ý nghĩa của ngày 26/06

Phòng chống ma túy và ý nghĩa của ngày ''toàn dân phòng chống ma túy 26/06''

Phòng chống ma túy và ý nghĩa của ngày ”toàn dân phòng chống ma túy 26/06”. Những năm qua, tệ nạn ma tuý ở Việt Nam vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp và có xu hướng gia tăng cùng với việc xuất hiện nhiều loại ma tuý mới, ma tuý đã trở thành một hiểm hoạ lớn đối ...

Đọc tiếp