fbpx

Tags

Lạm dụng Smart phone ở trẻ gây nhiều vấn đề về sức khỏe

Lạm dụng Smart phone ở trẻ gây nhiều vấn đề về sức khỏe

Lạm dụng Smart phone: Việc cho trẻ sử dụng, tiếp xúc quá sớm với công nghệ thông qua smartphone hoặc máy tính bảng được nghiên cứu là có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của trẻ. Lạm dụng Smart phone ở trẻ gây nhiều vấn đề về sức khỏe Nghiên cứu năm 2016 của Giáo sư Jean Twenge …

Đọc tiếp