Tin HOT

Thẻ Lưu trữ: Smart phone không tốt cho sức khỏe

Lạm dụng Smart phone ở trẻ gây nhiều vấn đề về sức khỏe

Lạm dụng Smart phone ở trẻ gây nhiều vấn đề về sức khỏe

Lạm dụng Smart phone ở trẻ gây nhiều vấn đề về sức khỏe Việc cho trẻ sử dụng, tiếp xúc quá sớm với công nghệ thông qua smartphone hoặc máy tính bảng được nghiên cứu là có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của trẻ.  Nghiên cứu năm 2016 của Giáo sư Jean Twenge và Keith Campbell từ ...

Đọc tiếp