Browsing: Thế nào là HIV dương tính?

Xét nghiệm chẩn đoán nhiễm HIV có mục đích sau:
Xét nghiệm tìm kháng nguyên của virus. Kháng nguyên là một phần cấu tạo nên virus.
Xét nghiệm tìm kháng thể kháng virus HIV. Khi cơ thể phát hiện kháng nguyên của virus thì sẽ hình thành kháng thể kháng lại virus HIV.
Có thể xét nghiệm cả 2 loại kháng nguyên và kháng thể