Tin HOT

Thẻ Lưu trữ: Thông điệp 5K

Thông điệp 5K, phòng chống đại dịch Covid-19

Thông điệp 5K, phòng chống đại dịch Covid-19.  Thực hiện “5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế” để giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta trước đại dịch COVID-19! Đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu, đến cuối tháng 8/2020 đã lây lan ...

Đọc tiếp