Tin HOT

Thẻ Lưu trữ: Thuốc lá điện tử gây ung thư phổi

Thuốc lá điện tử không hề an toàn: Đã có bằng chứng cho thấy nó gây ung thư phổi

Phải mất ít nhất hai thập kỷ trở lên để một người hút thuốc phát triển ung thư phổi.

Thuốc lá điện tử không hề an toàn: Đã có bằng chứng cho thấy nó gây ung thư phổi Đối với những người đang hút thuốc lá điện tử, có thể bệnh ung thư đang chờ đợi họ trong 10 năm tới. Thuốc lá điện tử không phải là phương pháp cai thuốc lá an toàn, một nghiên cứu mới ...

Đọc tiếp