Thứ Hai , 20 Tháng Chín 2021
Tin HOT

Thẻ Lưu trữ: trắc nghiệm độ nghiện ma túy

Đánh giá mức độ nghiện ma túy qua trắc nghiệm

Đánh giá mức độ nghiện ma túy qua trắc nghiệm

Đánh giá mức độ nghiện ma túy qua trắc nghiệm Phân độ nặng nhẹ của cơn nghiện ma túy   1.  Mệt mỏi rã rời : 1 điểm 2.  Hay ngáp : 1 điểm 3.  Chảy nước mắt : 1 điểm 4.  Xuất mồ hôi : 1 điểm 5.  Tiêu chảy : 1 điểm 6.  Đau bụng : 1 điểm …

Đọc tiếp