Browsing: ứng phó ma túy học sinh

Dẫn đến việc các em dễ bị dụ dỗ vào con đường sử dụng ma túy, đánh mất chính tương lai bản thân mình. Để có thể trang bị cho các em những kỹ năng phòng, chống ma túy, trong Bộ tài liệu “Kỹ năng phòng, chống ma túy cho học sinh trung học phổ thông” đã đưa ra những kỹ năng cần thiết sau đây.