Browsing: vắc xin

Triển vọng vắc xin dành cho chất gây nghiện. Ủy ban quốc gia về phòng chống lạm dụng chất kích thích Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng trong thời gian tính đến tháng 3 năm 2018, mỗi ngày có đến 115 người Mỹ tử vong do sốc thuốc. Trong nỗ lực hạn chế các ca tử vong, các tổ chức và cá nhân có liên quan đang làm việc để tìm ra một loại vắc-xin có đủ khả năng giảm thiểu và đẩy lùi tác hại do chất cấm gây ra.