Tin HOT

Thẻ Lưu trữ: Xét nghiệm chất gây nghiện

Phát hiện các chất gây nghiện bằng xét nghiệm máu

Xét nghiệm máu phát hiện các chất gây nghiện

Phát hiện các chất gây nghiện bằng xét nghiệm máu Ma tuý hay bất kỳ chất gây nghiện, chất kích thích nào khi đi vào cơ thể cũng tạo thành một trong các thành phần của máu. Vì vậy xét nghiệm máu có thể phát hiện các chất gây nghiện. Với mỗi chất gây nghiện khác nhau, thời gian tồn ...

Đọc tiếp