fbpx

Tags

Xét nghiệm ma túy trong tóc và những điều cần biết

Xét nghiệm ma túy trong tóc: Những điều cần biết

Xét nghiệm ma túy trong tóc và những điều cần biết: Tóc là một trong những mẫu giám định trong xét nghiệm ma tuý. Tóc được nuôi đương bằng máu và các thành phần đưa vào cơ thể tồn tại trong tóc lâu hơn trong máu nên xét nghiệm ma túy trong tóc có thể nói là khả năng chính …

Đọc tiếp