fbpx

Tags

Xét nghiệm máu phát hiện các chất gây nghiện

Xét nghiệm máu phát hiện các chất gây nghiện

Ma tuý hay bất kỳ chất gây nghiện, chất kích thích nào khi đi vào cơ thể cũng tạo thành một trong các thành phần của máu. Vì vậy xét nghiệm máu có thể phát hiện các chất gây nghiện. Với mỗi chất gây nghiện khác nhau, thời gian tồn tại trong máu khác nhau sẽ cho kết quả xét …

Đọc tiếp

Xét nghiệm ma túy trong tóc và những điều cần biết

Xét nghiệm ma túy trong tóc: Những điều cần biết

Xét nghiệm ma túy trong tóc và những điều cần biết: Tóc là một trong những mẫu giám định trong xét nghiệm ma tuý. Tóc được nuôi đương bằng máu và các thành phần đưa vào cơ thể tồn tại trong tóc lâu hơn trong máu nên xét nghiệm ma túy trong tóc có thể nói là khả năng chính …

Đọc tiếp