Tin HOT

Thẻ Lưu trữ: Xét nghiệm ma túy

Phát hiện các chất gây nghiện bằng xét nghiệm máu

Xét nghiệm máu phát hiện các chất gây nghiện

Phát hiện các chất gây nghiện bằng xét nghiệm máu Ma tuý hay bất kỳ chất gây nghiện, chất kích thích nào khi đi vào cơ thể cũng tạo thành một trong các thành phần của máu. Vì vậy xét nghiệm máu có thể phát hiện các chất gây nghiện. Với mỗi chất gây nghiện khác nhau, thời gian tồn ...

Đọc tiếp

Xét nghiệm ma túy trong tóc cho kết quả chính xác cao nhất

Xét nghiệm ma túy trong tóc: Những điều cần biết

Xét nghiệm ma túy trong tóc cho kết quả chính xác cao nhất Tóc là một trong những mẫu giám định trong xét nghiệm ma tuý. Tóc được nuôi đương bằng máu và các thành phần đưa vào cơ thể tồn tại trong tóc lâu hơn trong máu nên xét nghiệm ma túy trong tóc có thể nói là khả ...

Đọc tiếp