fbpx

Tags

Cách xét nghiệm ma túy qua mẫu máu, tóc, nước tiểu, nước bọt

Xét nghiệm máu, nước tiểu, tóc, nước bọt có thể phát hiện các chất gây nghiện nào?

Cách xét nghiệm ma túy, các chất gây nghiện: Xét nghiệm máu, nước tiểu, tóc, nước bọt có thể phát hiện các chất gây nghiện nào? Người ta thường sử dụng các phương thức xét nghiệm như: xét nghiệm máu, nước tiểu, tóc… để phát hiện tất cả các loại chất gây nghiện cũng như thành phần gây nghiện tồn …

Đọc tiếp